Tendensen de senaste åren har varit att många butiker blivit bättre på att sortera ut matavfall. Alltså att öppna förpackningarna och hälla ut innehållet i matavfallstunnorna. Det skulle kunna vara en bra grej om man också sorterade förpackningarna som maten legat i. Den slängs dock oftast i bärnnbartsoporna, vilket gör hela insatsen i stort sett meningslös. Återvinning av plast, kartong och i synnerhet aluminium sparar mycket energi jämfört med att producera nytt. Däremot ger biogasproduktion av mat bara igen ungefär en tiondel jämfört med om matens äts upp. Och sedan går ju många rutiner i vågor också. På två av butikerna, som tillhör samma kedja har man det senaste året helt upphört med sorteringen och slänger all mat med förpackningar och allt i brännbartsoporna. Inget som kommer att synas i kedjans marknadsföring gissar jag.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook!