Här är vad jag valde att ta hem på en sväng till två butiker. Bland annat sex paket micropopcorn, åtta öl och fem paket kaffe. Diskussionen om hur matsvinet ska minskas landar ofta i en debatt om vems fel det är. Är det kunderna som väljer filpaketet längst bak i raden för att få ett med så “bra” datum som möjligt och väljer bort äpplen med en fläck på eller är det butikerna som köper in för mer än de kan sälja för att ha ständigt fulla hyllor och rensar bort frukt med fläckar? Tja, det kvittar väl egentligen. Det viktiga är hur det ska minskas till ett minimum. Och enda sättet att göra det när det kommer till vinstdrivande företag är att göra det dyrt att slänga. Så länge det lönsammaste är att sälja på ett sätt som ger upphov till att massor av fullt ätbar mat kastas i soporna så kommer man fortsätta sälja på det viset. När man kan åka ut och välja ut så här mycket bra mat, dessutom efter en massa andra dumpstare som redan tagit vad de vill ha och bli besviken för att det är mindre än förväntat, så är läget akut. Det här funkar ju inte, det är uppenbart.

Hjälp till att sprida kunskap om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: