Det är som en sådan där konstig dröm där du springer och springer men inte kommer någonstans. Men här handlar det om mat istället. Du jobbar med mat och hur mycket du än serverar så blir det hela tiden massor över för att dina chefer envisas med att hela tiden beställa mer än vad som går åt. Du och dina kollegor gör så klart det enda rätta. Tar hand om maten. Det går inte att se barnen i skolbespisningen i ögonen om du låter maten och all miljö- och klimatpåverkan den ger upphov till gå till spillo.

Men en dag blir du inkallad till chefen. Chefen visar bilder från övervakningskameror som placerats på ditt arbete utan din vetskap. De visar inget komprometterande. Bara du som tar hand om mat som annars skulle ha kastats. Men chefens ord är märkliga. Chefen ser nämligen något helt annat. Att du stjäl maten. ”Vi har inte gjort någon beräkning än över hur mycket matstölderna har kostat” säger chefen och du kan inte ta in orden eftersom det i din värld inte går att stjäla mat som annars skulle ha kastats.

Det absolut sjukaste i den här historien är att den inte är tagen ur dystopiska böcker som ”1984”, ”Fahrenheit 451” eller ”Kallocain”, trots att både nyspråket (att rädda mat är stöld) och Storebror (dolda övervakningskameror) finns med, utan att den utspelar sig i dagens Sverige. Och att personalen blev fråntagna nycklarna till arbetsplatsen och leddes ut som brottslingar inför elever och annan personal på skolan när de egentligen borde ha hyllats är en ren skandal.

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook:

<div class=”fb-like” data-href=”https://www.facebook.com/dumpstringslyx/?eid=ARByY0MHXSRJy8ah5COMgUuKKYbeVNYq3tRJw4WWWzPRl4eEqbIupZuC29nAlAG5CDJ1xZsHWGeAjgee&#8221; data-width=”” data-layout=”standard” data-action=”like” data-size=”large” data-share=”true”></div>