Det kom svar på mitt mejl till Uppsalahem. Ungefär som väntat.

“Hej

Tack för din synpunkt gällande miljöstugorna.

Svarar på dina frågor nedan.

1 och 2 – Att det saknas kärl i vissa miljöstugor har med platsbrist att göra. Vi har gjort en inventering nyligen med hjälp av önskemål från hyresgäster samt hur våra fastighetsskötare upplever att kärl används på Marmorvägen. I två av miljöstugorna finns det behållare för metall och plast. Denna lösning tyckte vi var den bästa för alla boenden utifrån förutsättningarna som finns där.

3. Uppsalavatten tömmer kärlen för brännbart och Ragnsells tömmer övriga kärl och vi kan inte blanda kärlen så då det försvårar jobbet för personalen som sköter tömningen av kärlen. Men det är en bra synpunkt att se ifall det går att få en tydligare avdelning mellan kärl. Jag noterar detta och ser ifall man kan få in det i miljöstugorna.”

Mitt förslag var ju inte att man skulle lägga till ytterligare kärl för plast utan att man skulle byta ut kärl för brännbart mot kärl för plast. Men det saknas tydligen ambitioner för att öka återvinningen. Tråkigt. Bilden visar hur kärlen för pappförpackningar såg ut häromkvällen. De fulla kärlen gjorde att folk var tvungna att kasta kartonger i brännbartkärlen där det fanns plats istället.