En granne vill låna en slant av dig. Han behöver pengar för att köpa ett gevär som ska användas till att skjuta den andra grannens femåriga barn och fördriva familjen från sin egendom. Skulle du låna ut pengarna? Förmodligen inte (han har ju inte geväret än). Ändå är det ungefär det du gör när dina pensionspengar lånas ut till företag som fördriver människor från sina hem. Som medvetet släpper ut gifter som dödar barn. Som snart har gjort den här planeten obeboelig för människor. Men när det gäller AP-fondernas investeringar är det inget du kan göra så mycket åt. Att låna ut pengar för att fördriva människor går inte att välja bort.

Undantaget är pengarna i premiepensionen där man kan välja. Läs mer om det på Klimatbytet.se. Att gå in där och upptäcka kategorierna som går att välja bort är ett uppvaknande. Klusterbomber. Atomvapen. Pornografi. Och så vidare. Om du inte väljer är det förvalt att dina pengar lånas ut till att möjliggöra klusterbombstillverkning. Där går det att välja bort. När det gäller resten av pensionspengarna stöttar du det vare sig du vill eller inte. I en artikel i Expressen säger John Howchin, som är generalsekreterare på AP-fondernas etikråd, är fondernas strategi att arbeta med ägandepåverkan. Alltså försöka påverka bolagen i rätt riktning. Men det är ett långsamt arbete, konstaterar han.

Du lånar alltså ut de där pengarna till grannen som tar livet att grannens barn och fördriver familjen. Det är ändå bättre att du lånar ut pengarna, för då har du chansen att berätta för honom att det han gjorde var fel. Och nästa gång han fördriver en familj kanske han nöjer sig med att bara skadeskjuta barnet. Det är ju ett tydligt steg i rätt riktning.

Missa inga klimatsågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook!