Enligt lagen har alla företag och verksamheter en skyldighet att se till att allt avfall som uppstår tas om hand på ett bra sätt. Det är en lag som efterlevs väldigt dåligt när det kommer till matbutiker. Jag har aldrig varit med om att en butiks sopor varit ordentligt sorterade när jag kollat. Någon enstaka sorterar ut det mesta av matavfallet men slänger sedan förpackningarna i brännbart, andra slänger allt i brännbartcontainern. Förpackningar av plast, glas, metall. Mat, glödlampor, batterier, kablar, you name it. På bilden ser man ett fynd från vår senaste tur. En hel kartong med tomma glöggflaskor som istället för att läggas i glasåtervinningen helt enkelt ställts i brännbartsoporna. Samtidigt som jag och många med mig sorterar allt som går att sortera i sopväg och lägger det i rätt kärl struntar matbutikerna totalt i det. Det är hög tid att företagens sophantering börjar kontrolleras.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om avfall och dumpstring.