Det tar alltid emot lite att lämna när man hittar mycket av något, men på senaste turen lämnade jag en massa flaskor sköljmedel i containern (det fanns fler än de på bilden). Vi använder ju faktiskt aldrig sköljmedel. Har aldrig riktigt förstått vad det ska vara bra för.