Fisket

När det kommer till fiske utmärker sig EU genom att ligga bakom det största slöseriet i hela världen. Ingen vet helt säkert, men forskningen tyder på att andel fisk som kastas tillbaka död i havet ligger mellan 40-60 procent av det som tas upp. Det beror på EU:s häpnadsväckande ineffektiva kvotsystem, som istället för att skydda fiskstammarna leder till ännu mer utfiskning.

Systemet är under reformering, men långt ifrån tillräckligt. Till exempel kommer fiskebåtarna bli tvungna att ta iland även bifångsten, vilken ska användas i biogasproduktion. Genom att göra så får man ut ungefär 10 procent av energin jämfört med om den blev uppäten. Om överfisket fortsätter i samma takt som nu kommer alla stora matfiskar att vara utfiskade 2048. Och EU:s kvotsystem verkar utformat för att se till att det verkligen blir så.