Storkök

När det gäller storkök, som skolbespisningar, förskolor, äldreboenden med mera finns det enorma möjligheter att minska svinnet. Enligt forskare jag pratat med är det inte ovanligt att svinnet i skolbespisningar ligger så högt som runt 20 procent, vilket är långt högre än i till exempel genomsnittliga livsmedelsbutiker och hushåll.

– Man brukar säga att det krävs eldsjälar för att få ner matsvinnet i skolbespisningar, men då är det ju fel på systemet. Man kan ju inte räkna med att det ska finnas eldsjälar överallt. Även vanliga arbetare måste ju kunna hålla svinnet nere, sa SLU-forskaren Mattias Eriksson när jag intervjuade honom för ett reportage förra året.

Och för att vanliga arbetare i storkök ska kunna få ner svinnet krävs en samordnad nationell insats. En bra start vore att skapa ett mätsystem för hela landet, där man kan se hur mycket varje storkök slänger och jämföra dem med varandra. Som det ser ut i dag mäter de som mäter överhuvudtaget på helt olika vis, vilket gör att det omöjligt att jämföra siffrorna med varandra.

När det är klart bör riktlinjer tas fram på hur man får ner svinnet. Det finns massor av åtgärder som har visat sig fungera superbra där de testats och de måste spridas och göras till standard. Storkök är antagligen det område där det skulle vara enklast att minska svinnet till hälften. Men då krävs en samordning. Den myndighet som känns mest lämpad för ett sådant uppdrag är Livsmedelsverket. Men eftersom det i nuläget inte ingår i deras uppdrag måste det läggas till och mer pengar skjutas till.

Intresserad av ett föredrag om matsvinn och dumstring? Läs mer och boka på SAJ.