Strax innan jul kom Naturvårdsverket med en ny rapport över matavfallsmängderna i Sverige. En uppdatering av de parodiskt osäkra siffrorna man presenterat tidigare och som jag skrivit utförligt om i min bok ”Svinnlandet”. Frågan är dock om den här rapporten egentligen tillför så mycket. Vi börjar med affärerna.

Livsmedelbutikerna

De tidigare siffrorna för landets mataffärer låg på 70 000 ton för 2012. Det var en misstänkt låg siffra. Till exempel ligger liknande rapporter i Finland och Norge på dubbelt så mycket svinn per capita och att vi i Sverige skulle vara dubbelt så bra som våra grannländer i att undvika svinn är inte särskilt troligt. Nu har SMED uppdaterat siffrorna även för 2012. Till 45 000 ton! Den redan misstänkt låga siffran har alltså nästan halverats genom att man använt ”en ny modell”. Det ska bli riktigt spännande att titta närmare på den modellen när den fullständiga rapporten kommer i vår.

Nu har de 45 000 tonen dessutom minskat till 30 000 ton 2012. I Sverige är nu butikerna plötsligt inte bara dubbelt så bra på att undvika svinn som våra grannländer utan mer än fyra gånger så bra! Det är ju fantastiskt, men jag tror snarare det handlar om uträkningarna än det faktiska svinnet. I Sverige gjorde man plockanalyser på 15 butiker för att komma fram till siffrorna för 2012. Ett alldeles för litet material för att kunna säkerställa något. I Norge gjorde man analyser på 90 butiker, för att komma fram till mycket högre siffror.

Jordbruk och fiske

Här finns det fortfarande inga heltäckande data. I internationella rapporter står det dock för nära hälften av det totala svinnet.

Hushållen

Sifforna för hushållens svinn är de enda siffrorna som känns trovärdiga. Därför är det glädjande att hushållens svinn minskat från 770 000 ton till 720 000 ton. Speciellt eftersom det är siffror över både oundvikligt avfall (nu 70%) och onödigt avfall (nu 30%) vilket betyder en rejäl minskning eftersom det bara är det onödiga avfallet som det går att minska på. Vi hushåll har verkligen en anledning att slå oss för bröstet.

Läs Naturvårdsverkets rapport skeptiskt här.