På en av butikerna jag brukar kolla är personalen väldigt duktiga på att sortera ut matavfall. Man märker det på alla tomma förpackningar som alltid ligger i brännbartsoporna. Ibland hittar man något de missat att hälla ut, men det är väldigt lite. Och det gör alltid ont i en när man ser hur mycket som kunde ha räddats.

Det känns också som att just den butiken har ett extra högt svinn i förhållande till sin storlek (liten) jämfört med alla andra butiker jag dumpstrat vid. Kan det vara så att det ”duktiga sorterandet” blir en bra ursäkt för att inte jobba mer med att få ner svinnet eftersom man tänker att det ”ändå blir biogas”? I så fall är det ett rejält feltänk eftersom biogasproduktion ger ungefär tio procent av energin jämfört med om maten äts upp.