Här är min halva av vad vi valde att ta hem från senaste turen. Bland annat tvättmedel, yoghurt, en massa ost, frösmör, med mera. Det pratas mycket om de ökande matpriserna på grund av kriget i Ukraina och sanktionerna mor Ryssland just nu. Många har förutspått att priserna kommer göra att svinnet minskar. Det stämmer nog när det gäller hushållen. Där innebär ju minskat svinn minskade kostnader. Men i vinstdrivande livsmedelsföretag fungerar det inte riktigt så utan snarare tvärtom. Ökade priser betyder ökad omsättning och ökade vinster och eftersom de mest effektiva åtgärderna mot svinn betyder minskad försäljning så är det en ännu större del av vinsten som skulle gå förlorad.

Om något borde de ökade matpriserna och den eventuella stundande matbristen vara ett incitament för politikerna att vidta åtgärder för att förhindra att maten går till spillo i onödan, men det finns inga indikationer på att det är på gång. Matsvinn är ju inte ett område som passar särskilt bra för populistiska utspel som ger mycket uppmärksamhet.

Hjälp till att sprida kunskap om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: