food wood pizza restaurant
Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

Förra våren avslöjade Sydsvenska Dagbladet att en McDonaldsrestaurang i Ystad blandade sina sopor som kunderna redan sorterat och skickade dem till förbränning. Sedan framgick det att många av kedjans restauranger i landet gjorde samma sak. Nu kommer nästa vända i frågan. Enligt en dom från Mark- och miljödomstolen i Nacka måste McDonalds källsortera sitt avfall. Helt rimligt att de, liksom alla andra, måste se till att förpackningarna går till återvinning istället för att eldas upp. Men det tycker inte McDonalds, som fortsätter hävda att de ska ha ett undantag från reglerna. Kedjan tycker till och med att det är så viktigt att inte källsortera att de nu ska överklaga domen. ”Vi jobbar löpande för att förbättra vår källsortering och arbetar för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas” står det på McDonalds hemsida. Deras strategi för att lyckas med det är minst sagt märklig.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om källsortering: