När det gäller vilka varor butikerna väljer att rea ut med kort datum är ett mönster tydligt. De som får nedsatt pris på grund av kort datum är oftast varor som har ett dyrare pris från början. Ekologiska produkter, laktosfria produkter, yoghurt med smaker och så vidare. Det gör att kunder som tänkt köpa den billigaste varianten av något, i det här fallet keso, ofta kan välja mellan att köpa den normala varianten till det vanliga priset eller välja att köpa en med nedsatt pris men ändå betala ungefär lika mycket eftersom ursprungspriset där var mycket högre.

När magasinet Hunger för några år sedan granskade priserna på ekologiska produkter visade det sig att det höga priset till största delen berodde på att butikernas påslag var mycket högre. De flesta livsmedlen kostade bara marginellt mer att producera på ett ekologiskt vis, men priserna i butiken var upp till 50 procent högre än för konventionellt producerade livsmedel. En kvalificerad gissning är att butikerna genom att mest sätta ner priset på ekologiskt och laktosfritt har hittat ett sätt att få lika höga intäkter som om de inte skulle ha satt ner priset genom att locka kunder att köpa dyrare produkter. Många butiker har ju också för vana att lägga varorna med kort datum i en egen korg där det inte framgår vad de kostade från början. Det är smart.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om matsvinn: