shadow image of a plane flying during sunset
Photo by Pixabay on Pexels.com

Ett tänkbart telefonsamtal till Regeringskansliet:

”Jag vill börja med att tacka för regeringens enorma satsning på att Sverige ska klara av att hålla klimatmålen. 12 miljarder. Inte illa.”

”Man tackar! Ja, vi är väldigt stolta över det. Det är viktigt att Sverige är ett föregångsland när det gäller att minska sin klimatpåverkan.”

”Men sedan var det ju de där 17 miljarderna som ni lånat ut för att bygga nya flygplatser i Vietnamn. Fem miljarder mer än hela klimatbudgeten som oavkortat kommer leda till större utsläpp. Hur rimmar det med klimatmålen?”

”Det har ingen betydelse.”

”Ingen betydelse?”

”Flygplatserna i Vietnamn kommer inte påverka Sveriges möjlighet att uppfylla klimatmålen. Det handlar ju bara om det som släpps ut i Sverige.”

”Men mängden koldioxid i atmosfären påverkas väl inte av landsgränser?”

”Nej och det är ju det som är så bra. Det gör att våra utsläpp kan minska trots att vi konsumerar mer och mer. Det är ju bara att flytta produktionen till andra länder. Rena magin.”

”Då ska jag inte uppehålla er mer från att fortsätta ert viktiga arbete med att putsa siffrorna i den svenska statistiken.”

”Man tackar!”

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: