creek in a forest
Photo by Mike Andrei on Pexels.com

Naturen har en fantastisk förmåga att läka sig själv om den bara får vara i fred. Det har bland annat forskning från Uppsala universitet visat. På något sätt verkar Uppsala universitets akademiförvaltning själva dock ha missat det.

Förra året angreps några träd i naturreservatet Hågadalen-Nåsten utanför Uppsala av skadedjuret granbarkborre. Illa så klart. Men vid en undersökning i år visade det sig att barkborrarna var borta och träden var istället befolkade av flera djur som är barkborrarnas fiender. Suveränt så klart.

Uppsala Akademiförvaltnings svar på problemet (som alltså inte längre existerar) är att hugga ner alla träd i området (som mest består av tallar och som aldrig har haft problem med granbarkborre). Det handlar om en yta på nära 8 hektar eller halva naturreservatet och friluftsområdet som nu är avverkningsanmält.

Det här kan ju tyckas märkligt. Men kanske inte ändå. Det går ju att vända på det. Istället för att se barkborrarna (som inte längre finns där) som ett problem kan man se dem som något positivt. Det är ju vanligtvis knepigt att tjäna pengar på skog i naturreservat eftersom det är svårt att motivera halhyggen i sådana områden. Men i och med barkborrarnas tillfälliga visit där går det fint. Nu kan nya sköna pengar rulla in och finansiera mer forskning på områden som biologisk mångfald. Kunskap är ju ovärderligt.

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: