Det här sättet att sälja zucchini på fyller säkert någon funktion. Att kunder tenderar att köpa två istället för bara en. Att det blir en enhetlig vikt. Eller något liknande. Ur svinnsynpunkt är det dock otroligt korkat. Här har den ena ruttnat i ena änden medans den andra fortfarande är helt perfekt. Men i och med att de säljs hopbuntade och det finns en streckkod på varan så blir den mest logiska lösningen att kasta båda. Det här sättet att förpacka på är nu nominerat till årets mest korkade svinn.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om matsvinn!