Jag har ju tidigare skrivit om Naturvårdsverkets undermåliga statistik gällande matsvinn. En av uppgifterna som varit särskilt anmärkningsvärd är statistiken för livsmedelsbutiker. Enligt de senaste rapporterna skulle de svenska matbutikerna ha kasta 30 000 ton mat. Det är ungefär en femtedel per capita jämfört med länder som Norge, Finland och Danmark. Och ingen som är insatt har tagit siffrorna på allvar.

I dagarna har siffran för matbutiker till slut uppdaterats och landar nu på 100 000 ton. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida här. Anledningen till att den uppdateras är att de svenska livsmedelskedjorna gått med på att delge sina siffror till Naturvårdsverket. 100 000 ton är rätt stor skillnad jämfört med 30 000 ton. Men den är fortfarande väldigt låg. När Lidl i höstas redovisade sina siffror landade det på 136 000 ton om man skalade upp det till alla Sveriges butiker. Och att de övriga kedjorna skulle ha ett mycket lägre svinn än Lidl känns inte särskilt troligt. Dels har Lidl ett utbud med färre produkter, vilket brukar leda till lägre svinn. Dels ligger Lidl i framkanten i att minska matsvinnet. Till skillnad från andra butiker verkar de till exempel sätta ner priset på i stort sett alla varor med kort datum.

Ett av svaren ligger nog i den här meningen från Naturvårdsverkets pressmeddelande: ”Detta är en avsevärt större mängd än vad som redovisats tidigare år, samtidigt saknas fortfarande kunskap om matavfall från centrallager och i grossistled.” När forskarna Ingrid Strid och Mattias Eriksson undersökte svinnet på sex Willysbutiker visade det sig att väldigt mycket frukt och grönsaker reklamerades till Willys centrallager och räknades då inte in i butikernas svinnsiffror. Och eftersom Naturvårdsverket inte har med grossistledet så försvinner reklamationerna helt ur statistiken.

När man inte vet hur och vad butikskedjorna har räknat som butikssvinn går det förstås inte att veta exakt. Men mitt tips är att butikssvinnet ligger någonstans runt 150 000 ton. Utan att man räknar in returbröd, returmejeri och returfärdigmat. Men det här är i alla fall ett steg i rätt riktning.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om matsvinn!