Jag tror inte på att ge folk skamkänslor för sina matval. Kött är utan tvekan sämre för klimatet än vegetariska alternativ (med några få undantag), men så länge kött säljs i butiken måste det ju vara upp till var och en vad de väljer att stoppa i sig. Trenden nu är att köttätandet minskar till förmån för vegetariskt. En bra utveckling för miljön. Men det tycker inte EU. Och för att motverka den positiva klimatutvecklingen har unionen de tre senaste åren, enligt The Guardian, gett 60 miljoner euro i bidrag till reklamkampanjer för att få sina medborgare att äta mer kött igen.

Bland annat har den svenska branschorganisationen Svenskt kött fått pengar till kampanjen ”Älska fläsk” som syftar till att göra griskött trendigt bland yngre igen. Köttet står i dag för ungefär 75 procent av vår miljöpåverkan från mat. Att köttätandet minskar är en förutsättning för att vi ska kunna rädda planeten. Att då använda skattepengar till att verka för motsatsen är totalt vansinne. Om pengarna åtminstone hade gått till att främja den småskaliga köttproduktionen till förmån för fulkött från massproducenter skulle det ha varit lite mer försvarbart. Men pengarna går istället till jättarna i branschen. Om vi ska fixa klimatet vore en bra start att låta utvecklingen ha sin gång genom att sluta subventionera saker som fossilt bränsle och fulkött.

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook!