Under åren 2011-2017 lyckades Danmark minska sitt matsvinn med ungefär 25 procent. Det har man gjort genom flera åtgärder. Bland annat kampanjer där man satt upp skyltar i matbutiker som uppmanar kunder att ta singelbananer (vilka annars ofta hamnar i soporna), genom att ge restauranger doggy bags (som döpts om till goodie bags) och ha en nationell fond där företag kan söka pengar för projekt som minskar matsvinnet. Vore fint om Sverige kunde följa Danmarks exempel på matsvinnsområdet och göra fler konkreta insatser från politiskt håll. En bra start vore att ta fram trovärdiga siffror på vad svinnet ligger på i landet. Som det är nu är det inte ens möjligt att veta om svinnet minskar eller ökar och det är ju en förutsättning. När man jobbar med något är det bra att se konkreta resultat eller om det tvärtom är på väg åt helt fel håll. Regeringsuppdraget som gick ut på att ta fram en handlingsplan mot matsvinnet tog slut i dagarna. Låt oss hoppas att nästa regeringsuppdrag är betydligt mer ambitiöst.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om matsvinn.