I dagens Sverige står återvinningsutvecklingen just nu stilla medan sopförbränningen ökar. Att bränna sopor är en lysade affär för energibolagen, som får betalt både för att ta hand om soporna och för fjärrvärmen som produceras när de bränns. Och istället för att förhindra att värdefulla material som aluminium, plast och glas går upp i rök har politikerna avskaffat sopförbränningsskatten. I dagens nummer av tidningen Syre finns det ett längre reportage om saken av mig. Artikeln går att läsa här.