Jag tog en vända på egen hand på cykel till två butiker. Och så kollade jag en tredje, där man sällan hittar något. Anledningen till det är att personalen är väldigt duktiga på att sortera. Alltså att sortera ut matavfall till matavfallssoporna som går till biogas. Gör man biogas av mat så räddar man ungefär tio procent av energin jämfört med om den äts upp. Det blir alltså ett “kretslopp” där 90 procent av energin går förlorad. Om det är något som är värt att sortera och återvinna så är det förpackningarna runt maten och inte maten i sig. Där finns det betydligt mer energi att rädda. Men den duktiga personalen på den här butiken väljer att slänga alla förpackningar (av plast, papp, metall och glas) i brännbartsoporna, vilket gör nästan hela arbetet meningslöst. Och om man vet att folk dumpstrar i ens sopor är det förstås extra dumt eftersom det får en direkt negativ effekt för klimatet och miljön.