Min halva av senaste turen till butikssoporna gav en blandad kompott av pasta, chips, frukt, grönsaker, med mera. Matsvinnet står för tio procent av världens utsläpp av växthusgaser. En halvering av matsvinnet skulle alltså leda till minskade utsläpp med runt fem procent, vilket är en hel del. Men för att det ska hända krävs det engagemang från de som sitter vid makten och att det ska ske med vår nuvarande regering är bara att glömma.

När Klimatpolitiska rådet i går kom med sin årliga rapport slog de fast att Sveriges nuvarande politik kommer att leda till ökade utsläpp. Samtidigt som EU stärkt sin klimatpolitik så förutspås Sveriges regerings politik att leda till ökade utsläpp, för första gången på över tjugo år. Vi har gått från att vara ett föregångsland till att bli EU:s byfånar. Sorgligt att behöva uppleva det här.

Hjälp mig att sprida kunskap om matsvinn och klimat! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: