Rören med chips från Pringles kan vara världens mest irriterande förpackning när det kommer till källsortering. Till att börja med borde ju alla förpackningar av blandade material förbjudas eftersom det minskar återvinningsgraden när folk inte har tid att hålla reda på vad som är vad och vad som ska hamna i vilket kärl. Men Pringles tar ju verkligen blandförpackningen till en helt ny nivå när metallen bara går att separera från kartongen om man med risk för sin egen hälsa använder vassa verktyg. Om jag hade betalat för chipsen skulle jag ha känt mig rejält blåst.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om återvinning!