Här är min halva av vad vi valde att ta hem från senaste turen till butikernas sopor. Kylan gjorde att många grönsaker och frukter hunnit frysa sönder, men det blev ändå en del och man kan inte låta bli att förundras över politikernas ointresse för matsvinnsfrågan. Man vinner uppenbarligen inga val på höjda bensinskatter och genom att påtala nödvändigheten i en ekonomisk sänkning av levnadsstandarden. Man vinner val på att lova en sänkning av bränsleskatten med tio kronor och sedan sänka den med 18 öre.

En fråga som knappast borde leda till förlorade valröster är den om matsvinnet. Man skulle till och med kunna se minskat matsvinn som ett kryphål. Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser och vår miljöpåverkan utan några större livsstilsförändringar. Därför är det förvånande att inget svenskt parti har fört upp frågan på sin agenda. I länder som Danmark och Storbritannien har man det och visat att det går att minska svinnet rejält om man bara satsar på det. Men då måste det finnas en vilja till det och det verkar vara den som saknas. Det är viktigare att stänga gränserna och säkra EPA-traktoråkandet än att säkra vår framtid.

Hjälp till att sprida kunskap om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: