Här är min tredjedel av vad vi valde att ta hem från butikernas sopor på senaste turen. Bland annat tre krabbor och en massa yoghurt. Det är lätt att bli frustrerad över att butikerna inte gör mer för att minska svinnet. All kunskap och alla verktyg finns ju för att få bort i stort sett allt svinn om de verkligen ville. Men det är egentligen fel ingång till problemet eftersom butikerna är vinstdrivande företag. Själva syftet med vinstdrivande företag är att få så hög lönsamhet som möjligt och generera vinst till sina ägare.

Visst kan det finnas exempel på butiksägare som brinner så mycket för svinnfrågan att de är beredda att betala lön för fler timmar för att minimera svinnet, men det är undantag som inte har någon större betydelse för det stora hela.

Generellt är det ett feltänk att förvänta sig att vinstdrivande företag ska välja det goda istället för högre lönsamhet. Det är därför oljeföretag väljer att fördriva människor från sina hem i Afrika och förstöra känslig natur i Antarktis för att borra efter olja. Det är därför butikskedjorna i Sverige väljer att köpa in choklad producerad av barnslavar och kött producerat genom att regnskog skövlas i Amazonas. Det ligger i vinstdrivande företags natur och att inbilla sig att de står på det godas sida är bara naivt.

Men för den skull ska man naturligtvis inte tänka att det bara är att ge upp och låta företagen härja fritt. För skadeverkningarna går ju att stoppa. Problemet är bara att det i så fall måste till politiska åtgärder som lagar, regler och användande av politiska styrmedel som skatt och att politikerna i det här landet är helt ointresserade av frågan.

Hjälp mig att sprida kunskap om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook (och bjud gärna in andra att göra det):