Här är min halva av det vi valde att ta hem från soptunnorna på senaste turen. Bland annat en massa oliver, grädde, ostar och vegofärs. Lika lätt som det är att plocka perfekta frukter från matbutikernas soptunnor borde det vara för politikerna att plocka den lågt hängande frågan om minskat matsvinn. Få skulle protestera. Inte många är för svinn. Ändå missas chansen gång på gång.

I det nya styrets politiska program Tidöavtalet lyser frågan med sin frånvaro. Det var väntat. För trots att matsvinnet står för tio procent av världens utsläpp av växthusgaser, övergödning, utfiskning, utsläpp av gifter och skövling av regnskogar så glöms frågan alltid bort från politiskt håll. Kanske för att det är så okontroversiell?

Alla är för ett minskat matsvinn och eftersom konsensus råder så lyfts aldrig frågan och förstörandet av fullt ätbar mat bara fortsätter. Därför lär dumpstrandet fortsätta också. Det enda man kan göra är ju att rädda det som räddas kan, även om det inte är mycket i det stora hela.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook!