Storbritannien är ett föregångsland när det kommer till matsvinn. De var tidigt ute och har satsat stora resurser på att få ner svinnet från politiskt håll. Det har gett resultat. Från 2007 till 2018 minskade svinnet med 15 procent. En rätt bra minskning, men inte så mycket som många hade hoppats på och rätt långt från målet att halvera svinnet till 2030. Slutsatsen många politiker i landet gör är att det inte längre räcker att förlita sig på att minskningen ska ske på frivilligbasis. Det krävs regleringar, lagar och punktskatter.

Anledningen till att inga svenska politiker kommit fram till samma slutsats är förmodligen att man här inte ens har gjort någon seriös satsning för att få ner svinnet och att det inte finns någon tillförlitlig statistik på vad svinnet ligger på, vilket gör att det är omöjligt att veta om det minskar eller ökar. För att lyckas krävs ju åtminstone att man försöker.

Hjälp mig att sprida kunskap om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: