Här är min halva av vad vi valde att ta hem från senaste turen. Bland annat 35 burkar Fanta Grape, en massa mjölk, bröd, frukt och grönsaker. Enligt Naturvårdsverkets senaste siffror minskar det svenska matsvinnet i hushållen. Inte tillräckligt mycket, men det är ändå glädjande att det går åt rätt håll. Som med mycket annat är det folket som måste visa vägen för att företagen ska följa efter. I flera av de andra kategorierna är siffrorna inte jämförbara.

Dels för att EU kommit upp med en ny definition av svinn i primärproduktionen (där i stort sett inget längre räknas som svinn) och för att man i flera fall nu har börjat använda faktiska data istället för att som tidigare bara gjort grova uppskattningar.

Det känns i alla fall lovande att Naturvårdsverkets statistik är på väg mot något som börjar likna trovärdiga siffror. Om de fortsätter så här så ska vi nog ha siffror som verkar någorlunda korrekta till 2030 (när svinnet ska vara halverat). Då kan vi börja se om svinnet minskar eller ökar från år till år, vilket är en bra början.

Hjälp mig att sprida kunskap om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: