Här är min halva av vad vi valde att ta hem från senaste turen. Lämnade ungefär hälften av bananerna vi hittade och en hel del annat. Blev ändå massor av bananer, mjölk, tacoskal, Bregott, ost, diskmedel, pasta och mycket mer. I regeringens klimatpolitiska handlingsplan som kom för ett par år sedan omnämndes matsvinn en enda gång och då bara i termer av biogasproduktion. Gör man biogas av mat så får man ut ungefär tio procent av energin jämfört med om matens äts upp. Det betyder att det inte finns några genvägar. Att göra biogas är bättre än inget, men skillnaden är marginell.

Det behöver pratas mer om matsvinn när det kommer till klimatåtgärder, men inte som ett substrat till biogas (som bara bör ses som en minsta möjliga nödlösning). Det bör handla om hur man ser till att svinnet aldrig uppstår, alternativt hur man ser till att det som ändå blivit svinn kan distribueras vidare så att det ändå kan ätas upp. När det gäller maten på bilden så hade inte ens den minsta möjliga nödlösningen tillämpats utan allt hade kastats i brännbartkärlen. Till och med ännu sämre.

Hjälp till att sprida kunskap om matsvinn och klimat! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: