Här är min tredjedel av vad vi hittade på årets första tur. Bland annat en hel del ägg, fil, riven ost, vegoburgare och potatis. Förhoppningarna om att 2022 ska bli året när man kommer till bukt med matsvinnet är låga. Tipset är istället att det kommer att fortsätta precis som vanligt. Det som är frustrerande är ju att det skulle gå rätt lätt att lösa matsvinnsproblemet i butiker ganska lätt om man verkligen ville.
1. Genom att bara sälja frukt och grönsaker på lösvikt skulle uppskattningsvis nära hälften av svinnet försvinna direkt. På våra dumpstringsturer står frukt och grönsaker för mer än hälften av fynden och uppskattningsvis 80 procent av dessa slängs för att de säljs i flerpack och en eller två blir dåliga och hela förpackningen slängs. Om allt såldes på lösvikt skulle det förstås bli lite mer svinn från lösvikt, men nära hälften av det totala svinnet skulle lösas. 2. Om allt (och inte som nu bara en liten del) av produkterna som närmade sig bäst före-datumet reades ut i god tid till kraftigt reducerat pris skulle det mesta av det övriga svinnet försvinna. 3. Om varor med trasiga förpackningar reades ut istället för att slängas skulle det mesta av det lilla svinnet som var kvar försvinna.
Så varför görs inte det? Därför att butikerna är vinstdrivande företag och i vinstdrivande företag går lönsamheten före allt annat och de lösningarna som fungerar inte är de mest lönsamma. 1. Om man säljer frukt och grönsaker i flerpack får man sälja mer eftersom kunderna köper mer än de egentligen behöver (vilket även leder till svinn i nästa led) och mer försäljning går före minskat svinn. 2. Om man rear ut varor till för lågt pris så förlorar man på det jämfört med att slänga, ta in nya och sälja till fullt pris. 3. Som systemet är upplagt nu så kan butikerna reklamera varor med trasiga förpackningar och få en ny mot att de slänger den trasiga. Skulle de sälja den för halva priset så förlorar de på det.
Det här är faktorer som inte kommer att förändras bara för att det är ett nytt år och så länge de inte förändras så kommer matsvinnet inte minska på något radikalt sätt. Det som måste till är att svinnet i sig blir dyrt till exempel genom en hög beskattning på avfallet. Alternativt kan man gå in och lagstifta i detalj. Till exempel genom att förbjuda försäljning av frukt och grönsaker i flerpack och tvinga butiker att rea ut produkter som närmar sig bäst före-datumet. Men det kommer inte hända under 2022.

Hjälp till att öka medvetenheten om matsvinn! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: