Här är vad jag valde att ta hem från en sväng med cykel till två butiker. Folköl (som vanligt fem), yoghurt, fil, oliver, lupinbönor, ost, godis och massor av frukter och grönsaker. Efter över åtta år av dumpstrande blir jag ju inte chockad så lätt längre, men känslan av vanmakt går inte över. Vanmakten över att det bara fortsätter trots butikskedjornas löften om att deras svinn ska minska (och har minskat, fast det uppenbarligen stämmer illa). Vanmakt över hur det här bara tillåts fortgå utan att det görs något från politiskt håll. Vanmakt över hur lite det är möjligt att rädda på egen hand och att de allra flesta butikers sopor inte ens går att komma åt eftersom de är bakom lås och bom.

Rapporterna är entydiga. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter som nu är jordens undergång nära förestående. Och matsvinnet står för tio procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom ligger det bakom utfiskning, övergödning, utsläpp av miljögifter, skövling av regnskogar och mycket mer. Att minimera svinnet borde stå stå högst upp på politikernas prioriteringslista. istället glöms det hela tiden bort och man tänker att det på något magiskt sätt ska lösa sig själv. Uppenbarligen gör det inte det och tiden är knapp.

Hjälp till att öka medvetenheten om matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: