Här är vad jag valde att ta hem från en tur till två butiker. Lämnade bland annat en halv säck Ballerinafyllning, kanske 40 kilo kött och över 100 kilo grönsaker och frukt. När butikskedjorna skriver om matsvinnsarbetet så fokuserar de alltid på vad de gör och utelämnar vad de inte gör. Så här skriver till exempel Coop om sitt arbete mot matsvinnet på sin hemsida: ”Det bästa sättet att förebygga matsvinn är att butikens utbud möter kundernas efterfrågan vid varje tillfälle. Butikernas beställningsrutiner är en viktig del i att försöka balansera detta.

När maten närmar sig bäst före datum eller sistaförbrukningsdag sänker vi priset. Genom samarbete med bland annat Karma kan kunderna enkelt hitta prisvärd mat samtidigt som vi håller nere svinnet i våra butiker. Det är också vanligt att butiken själv tar tillvara maten genom att laga färdigrätter.

Både butiker och lager donerar mat till ideella organisationer, bland annat till Stadsmissionen och Hela Människan. I Göteborg distribuerar Allwin mat från våra butiker till kvinnojourer, härbärgen med flera.”

Det är visserligen sant att det bästa sättet att förebygga matsvinn är att utbudet möter kundernas efterfrågan, bara det är det aldrig gör det fullt ut om man väljer att alltid ha fulla hyllor. Det är sant att butiker sätter ner priset på varor, men oftast bara på en bråkdel av varorna, de flesta slängs direkt. Det är sant att butiker skänker till välgörenhet, men bara vissa butiker och de som gör det skänker oftast långt från allt.

Det här är anledningen att man aldrig ska fråga vinstdrivande företag om deras verksamhet och förvänta sig att få uppriktiga svar. När det gäller matsvinnet finns det sannaste svaret oftast i deras sopkärl.

Hjälp till att sprida kunskap på matsvinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: