Min halva från senaste turen gav bland annat ett kilo gösfilé, ett kilo fjällrödingfilé, ett kilo torskfilé från skrei och ett halvt kilo torskrygg från skrei. Fiskarna har alltså fiskats upp, rensats och fraktats hit bara för att hamna i en butiks soptunna. Det storskaliga fisket i världen har i dag nått sådana ohållbara nivåer att om det fortsätter som nu kommer det inte finnas kvar några stora matfiskar 2048.

Arter som inte är lönsamma eller överskrider kvoter slängs tillbaka döda i havet (ibland är bifångsterna över 80 procent), bestånd som inte tål fiske fiskas ändå, områden som inte tål fiske fiskas ändå, nät dumpas i havet och blir till spöknät som fångar fisk helt i onödan. Och sedan slängs en hel del fisk som tagit sig hela vägen till butiken.

Jag äter fisk, men bara fisk jag fångar själv och fisk jag dumpstrar. Och så länge man gör sådana här fynd då och då är det inget hinder för att äta som en miljonär.

Hjälp mig att sprida kunskap om svinnet! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: