cold snow wood dawn
Photo by Elsa S on Pexels.com

Sveaskog är i färd med att avverka skog vid renbetesmarkerna i Ängeså och Tärendös samebyar i Norrbotten, vilket mötts av starka protester och blockader från samerna, Extinction Rebellion, Fältbiologerna och Skogsupproret. Enligt Sveaskog själva har de balanserat en rad intressen när de tagit avverkningsbeslutet.

Det vore högintressant att ta del av det där vägandet av olika aspekter och hur avvägandet såg ut. Kanske ungefär så här:

Rennäringens intressen: Äh!

Samernas kultur: Äh!

Klimatet: Äh!

Biologisk mångfald: Äh!

Högre inkomster för Sveaskog: Ja!!!!

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook: