Här är vad jag valde att ta hem från en sväng till två av de närmaste butikerna. På den ena var vi fyra dumpstrare, men hade inte en chans att ta hand om ens en fjärdedel av alla perfekta frukter och grönsaker. Jag har en idé om hur svinnet i butik skulle kunna minskas. Som jag ser det är ett av de största hindren butikernas lönsamhet. Om en butik säljer frukt och grönsaker enbart i lösvikt så minskar svinnet, men den får sälja mindre eftersom kunderna till exempel plockar tio apelsiner när de väljer själva men får med sig 25 hem när de är bekväma och tar ett nät istället. Och det går inte eftersom butiken då blir utkonkurrerad av butiker som fortsätter sälja i nät.

Om en butik väljer att inte ha ständigt fulla hyllor så minskar svinnet, men kunderna blir sura när inte allt de tänkt handla tio minuter innan stängning inte finns och börjar gå till konkurrentbutiken istället. En låsning alltså.

Men om butikerna skulle börja tvingas deklarera sitt svinn, alltså att varje butik klart och tydligt var tvungna att visa sina siffror för kunderna, så skulle kunderna kanske ha mer överseende med butiker som har låga svinnsiffror och inte välja bort dem för att det saknas lättmjölk av ett visst fabrikat klockan 21.45. Det skulle också ge mer motivation för personalen att hålla siffrorna låga om butiken jämförs med andra butiker. Transparens är aldrig dåligt.

Jag tror ju fortfarande att det bästa alternativet är politiska styrmedel som antingen gör det dyrt att kasta eller helt enkelt tvingar livsmedelsföretagen att göra något annat med maten än att slänga den, men det beslutet vågar troligen inte några politiker ta innan allt är för sent, och det här skulle kunna vara ett ganska bra näst bästa alternativ.

Ett annat alternativ är att inte göra någonting och hoppas att marknaden ska lösa problemet själva, vilket bara är att glömma. Som det är nu är det ingen som vet om svinnet verkligen minskar eller om det i själva verket ökar och så kan vi inte ha det.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om matsvinn: