”Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill vara det ledande skogsföretaget och ett föredöme inom hållbart företagande.” Så heter det på Sveaskogs hemsida. Verkligheten är en annan.

I den andra delen av ”Härskarringen”-trilogin ”Sagan om de två tornen” är en av de bästa scenerna när det uråldriga trädfolket enterna spolierar den onda trollkarlen Sarumans planer. Saruman och hans orcher har mejat ner massor av skog för att smida vapen. Kvar runt Sarumans torn är en totalförstörd ödemark och när enterna får se det går de stora trädvarelserna bärsärk.

Tyvärr finns det inga enter i verkligheten, vilket gör att skogsbolag som statligt ägda Sveaskog får ödelägga viktiga naturområden utan att drabbas av naturens direkta vrede. Tidigare i år mejades 200 gammal naturskog utanför Arvidsjaur ner. Protesterna från forskare och miljörörelsen hjälpte inte och enterna lyste med sin frånvaro.

Nu är nästa viktiga naturområde avverkningsanmält. Ett skogsparti i Hornsö Ekopark. En skog som Sveaskog själva lyfter fram som en plats med unika förutsättningar att bevara biologisk mångfald. Området innehåller en rad rödlistade arter, vilket ger lite hopp eftersom Skogsstyrelsen då kan klassa området som nyckelbiotop.

Om det får den betäckningen är Sveaskog skyldiga att skydda skogen. Ifall det händer är den dock ändå inte definitivt räddad. Greenpeace har nämligen avslöjat att Sveaskog systematiskt avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem.

Ett problem med verklighetens träd är att de varken har ben, armar eller coola namn som Lavskägge. Om de hade det skulle Sveaskogs ledning står först på en jävligt obehaglig lista.

Missa inga sågningar! GillaDumpstringslyx på Facebook: 

Foto: New Line Cinema