Regeringen har beslutat att satsa sex miljoner per år i sex år på arbetet mot matsvinnet, vilket man kan läsa om här. Det är på tok för lite. Beskedet ger så klart lite dubbla känslor. Bra att det överhuvudtaget satsas på matsvinn (det har ju inte alltid varit fallet de senaste åren). Och bra att man nu satsar sex miljoner per år jämfört med 2,5 miljoner per år de senaste tre åren. Men det är fortfarande löjligt lite pengar. Matsvinnet är ett av våra största miljöproblem och om vi ska lyckas halvera det till 2030, som är målet EU satt upp, så måste det satsas mycket pengar.

Att göra en nationell satsning för att minska svinnet i landets storkök kostar pengar. Att göra kampanjer för att få hushållen att halvera sitt svinn kostar mycket pengar (om man ska lyckas). Att skapa nätverk för livsmedelsbranschen kostar pengar. Att stimulera företag som jobbar med svinnet, till exempel med en fond där man kan söka bidrag kostar pengar (som man gjort i Danmark där man fått ner svinnet med 25 procent). Och att ta fram korrekt statistik kostar pengar. Sex miljoner räcker inte långt om det ska ha någon verkan.

I jämförelse går 50 miljarder kronor till försvaret, som inte fyller någon som helst funktion så länge det inte blir krig. När det gäller miljö och klimat är försvaret tvärtom en stor förstörare som det ser ut nu. En idé vore att flytta över en av deras 50 miljarder till matsvinnsarbetet istället. Då skulle det bli fart på det. Och försvarets miljöförstörande verksamhet skulle minska något.

Ett av problemen är sannolikt den undermåliga statistiken som gör att det ser ut som att matsvinnets påverkan är mycket mindre än vad den är i verkligheten eftersom massor av svinn saknas. Ett annat är att massor av svinn av mat som produceras för den svenska marknaden sker i andra länder och inte räknas in på vårt konto. Vi importerar ju mycket mer mat än vi exporterar. Mindre svinn här leder till mindre import vilket leder till mindre svinn där.

Haven är på väg att utfiskas, sjöar och hav övergöds, en massa gifter släpps ut i onödan. Och matproduktionen står för 24 procent av växthusgasutsläppen. Och en tredjedel av det sker på grund av mat som hamnar i soptunnor och andra avfallskärl. Det är hög tid att börja ta matsvinnsproblemet på allvar.

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook!