I tisdags presenterade regeringen för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Tanken är att klimat ska ”integreras i alla relevanta politikområden”. Och planen ska leda till att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären efter 2045. Bra så. Det är förstås bra att ha en plan för att genomföra det nödvändiga arbetet som står framför oss.

En hel del av de 132 punkterna i handlingsplanen låter också lovande, även om alldeles för mycket känns luddigt och konkreta åtgärder mest lyser med sin frånvaro. Något som också lyser med sin frånvaro är frågan om matsvinn. Matsvinnet i världen står för åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det kan jämföras med flygets utsläpp som ligger på 4 – 5 procent (om man räknar in effekten av utsläpp på hög höjd).

Dessutom påverkar matproduktionen på en rad andra vis, som övergödning, utsläpp av gifter, utfiskning, med mera. Ändå lyckas matsvinnet gång på gång gå under radarn när man tar tag i ”de verkliga klimatåtgärderna” i Sverige. En anledning är så klart Naturvårdverkets missvisande statistik där massor av svinn saknas, vilket gör att problemet ser mycket mindre ut än det är. Men även det är en konsekvens av att man inte satsat tillräckligt med resurser på matsvinnsfrågan, eftersom de som gjort rapporterna haft alldeles för små medel för att lyckas. 2,5 miljoner kronor per år räcker inte för att lösa ett av våra största miljöproblem och att helt utelämna åtta procent av växthusgasutsläppen när man gör en handlingsplan som ska omfatta alla områden håller inte.

Missa inga sågningar! Gilla Dumpstringslyx på Facebook!