Det brukar ju heta att de svenska hushållen är de största bovarna när det kommer till matsvinn i landet. Men är det verkligen så? Svaret är att ingen riktigt vet eftersom det inte finns några säkra siffror. Naturvårdsverkets rapport Matavfall i Sverige innehåller så mycket konstigheter att det bästa antagligen vore om den raderades helt för att inte göra mer skada. Jag ska ta ett exempel.

Enligt rapporten uppstår 30 000 ton matavfall i de svenska livsmedelsbutikerna. Det är en väldigt låg siffra. Till exempel så står hushållen enligt samma rapport för 938 000 ton. Ja, men då verkar det väl som att livsmedelsbutikerna sköter sig väldigt bra helt enkelt? Nja. Tittar man på andra likvärdiga länder, där man lagt mycket mer resurser på att ta fram siffrorna så hittar man något intressant. I såväl Norge som Finland och Danmark har de en siffra för livsmedelsbutiker som är fem gånger (!) så hög som den svenska.

I slutet av våren kom den vetenskapliga studien Bread loss rates at the supplier-retailer interface–Analysis of risk factors to support waste prevention measures. Brancoli et al.” Under arbetet med den har forskarna fått tillgång till matkedjornas egna siffror när det gäller brödsvinnet och kommit fram till att bara svinnet på bröd står för 28 000 ton.

Om Naturvårdsverkets siffror på 30 000 ton skulle stämma så skulle det resterande svinnet alltså bara vara 2000 ton i hela landet. 2000 ton är knappt mer än vad jag och mina vänner tar hem från ett tiotal butiker under ett år (okej, lite överdrivet, men inte jättemycket).

En annan intressant siffra i rapporten är att hushållen slänger 30 000 ton bröd, alltså ungefär lika mycket som matbutikerna. Hur proportionerna är när det gäller resterande svinn? Ingen vet, men varför skulle hushållen vara mycket duktigare och affärerna mycket sämre när det gäller bröd jämfört med annan mat?

Det är hög tid att de stora matkedjorna i Sverige börjar redovisa sina matsvinnssiffror offentligt så vi kan se hur mycket allt arbete de påstår sig göra för att minska svinnet verkligen ger.

Vill du veta mer om matsvinn och dumpstring? Gilla Dumpstringslyx på Facebook!