“Den här tomaten har ju en nos pappa” utbrast My när hon fick se fyndet. Oftast rensas frukt och grönsaker med konstiga former ut redan i produktionsledet. Och det är många som har speciella former. Enligt en studie händer det med 27 procent av alla morötter som produceras i Sverige, oftast för att de har två “ben” eller är krokiga. För att en morot ska få bli första klass ska den gå att skala i ett drag med skalaren. I bästa fall används de konstigt formade grönsakerna i industrin eller blir djurfoder, men det hänger på att det finns ett smidigt flöde till en fabrik eller en djuruppfödare eftersom grönsaker av andra klass har ett väldigt lågt kilopris. Krävs det att grönsakerna fraktas många mil så kostar transporten mer än bonden får ut av det, så ofta blir de istället svinn.

Enstaka gånger råkar en tomat med näsa eller nos slinka igenom och komma till butik, då rensas de ut där istället och kastas. Hela systemet med klassning av grönsaker behöver göras om för att komma till bukt med en stor del av matsvinnet. Om tomater med nos fanns i affären varje gång man handlade skulle nog de flesta vara okej med att köpa dem, ligger det bara en med nos bland en massa andra som ser perfekta ut väljs de dock bort.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för att få inläggen i ditt flöde.