Läs gärna min artikel i nya numret att magasinet Filter. Det handlar om gerillasopsortering, alltså när man sorterar “fel” så det blir rätt. I det läget planeten befinner sig i nu känns vad som omfattas av producentansvaret på förpackningar mindre viktigt än vad som gör störst miljönytta. Artikeln tar också upp vad man absolut inte ska sortera fel, som dricksglas i glasåtervinningen som förstör kvaliteten.