Lite efter 12.10 i dag kommer P4 Norrbotten, P4 Västerbotten och P4 Västernorrland sända en intervju med mig inför EU-valet. Jag pratar om hur EU å ena sidan bestämt att matsvinnet ska halveras till 2030 men å andra sidan driver en politik som leder till matsvinn. Till exempel genom fiskekvoter som gör att hälften av alla fisk som fiskas upp går till spillo, genom regler för datummärkningen av ägg och genom jordbruksstöd. Lyssna gärna!