Hård ost är en fantastisk produkt eftersom mögel och bakterier inte kan tränga in i den. Uppstår mögel är det bara att skära bort en del och fortsätta använda den. Om det handlar det nya avsnittet på “Svinnlandet – kanalen”. Det går att titta på här. Gå gärna in och prenumerera!