Läs gärna min artikel om de nya betesreglerna för kor som trädde i kraft 15 maj. Trenden just nu tycks vara att de svenska djurskyddsreglerna anpassas efter konkurrerande länder som ligger efter Sveriges nivå. Artikeln går att läsa här.