Ett par ställen vi har dumpstra på länge har på sistone gått från att slänga alla sina sopor i brännbart till att sortera ut organiskt avfall som nu går till biogasproduktion. Det kan ses som en miljömässigt bra sak, men är istället tvärtom. Genom att göra biogas av matavfall får man igen ungefär tio procent av energin som gått åt till att producera maten från början. Även om det faktiskt ger lite mer energi att elda upp maten (och ganska mycket mer när det gäller bröd som brinner bra) så är det ändå bättre för miljön på grund av att sopförbränningen tillför ny koldioxid till atmosfären. Inget slår dock dumpstring där man ju får igen 100 procent när maten äts upp, vilket förhindras när bröd plockas ut ur sin förpackning och slängs löst och torkar. Det räcker ju att 15 procent av maten dumpstra så har man en större miljövinst.

Vill man göra en riktig miljövinst när det kommer till sorteringen är det dessutom inte maten man ska koncentrera sig på utan förpackningarna. Gemensamt för de flesta ställen vi dumpstrar på som sorterar sina sopor är att man slänger förpackningarna i brännbart efter att ha hällt ut maten ur dem. Genom att återvinna plast får man igen upp till 70 procent av energin jämfört med att producera ny plast, genom att återvinna aluminium 90 procent, övrig metall 80 procent och så vidare. Det enda sättet att “rädda” mat är att människor äter upp den. Allt annat är bara skräpåtgärder, vars syfte mest verkar vara att döva folks samveten.