I dagens Upsala Nya Tidning publiceras ett reportage jag gjort om Uppsalas avfallshantering och sopsortering. Det handlar om hur massvis med värdefulla återvinningsbara material eldas upp i fjärrvärmeanläggningen och kartlägger hur mycket din soppåse är värd i energi och pengar. Man kan läsa det här.