Höll föredrag för Aktiva seniorer i Uppsala i dag och mötte den mest engagerade publiken hittills. Tack för att ni kom! Det blev kanon. Näst på tur står Tullinge bibliotek i Stockholm den 11 februari. Be there!