IMG_5304

Är det inte märkligt att de butiksanställda inte orkar panta flaskorna och burkarna med pant från fikarummet trots att de har pantautomater inne i affärerna? Det går inte en tur utan att jag hittar pant för en slant och i längden blir det ganska mycket. Brukar ni ta pant när ni dumpstrar?  lilla av mat och förbrukningsartiklar jag köper handlar jag nästan alltid med pantburkar.