Det är ganska vanligt att hitta citrusfrukter med gröna fläckar på i soporna. Att citrusfrukter har delvis grönt skal beror oftast på att skillnaden mellan dag- och nattemperatur inte varit tillräckligt hög där frukten odlats, vilket gör att frukten inte bryter ner klorofyllet i samma utsträckning som annars. Det har ingen som helst betydelse för hur frukten smakar, men eftersom många tror att det betyder att frukterna är omogna slängs de då. För att motverka det här, till exempel under tidig höst, gasas ofta frukterna med etylengas för att de ska bli helt gula. Den här tiden på året händer det dock bara med enstaka exemplar och då kastas de istället. Helt i onödan. Ett förslag är att sluta gasa frukterna helt, så konsumenterna får lära sig att gröna citrusfrukter är precis lika bra som helgula. Det skulle minska svinnet rejält.

Gilla Dumpstringslyx på Facebook för mer om matsvinn: